På denne side finder du information om, hvordan du kan tilmelde dig, og de forskellige muligheder for at indstille din faste givertjeneste. Tilmeld dig i dag, og vær med til at gøre en vedvarende forskel.

Hvad koster det at være med?

Frelsens Hær har ikke et fast medlems kontingent for soldater og civile medlemmer. Men alle medlemmer har lovet at bidrage økonomisk. Det er et løfte – ikke en hensigtserklæring.

Korpsets mission er helt afhængigt af medlemmernes personlige bidrag. Det er en åndelig gudstjeneste at yde af sine penge til sit korps. Et godt pejlemærke for, hvor meget du bør give, kan være hvor meget du typisk spenderer på dig selv. Et andet pejlemærke er, hvor høj din indtægt er.

Når du er med...

  • kan du med god samvittighed glæde dig over de gode rammer for det lokale korpsarbejde og modtage nyhedsbreve og andre informationer i Frelsens Hær
  • kan du med god samvittighed føle ejerskab i forhold til dit korps og nyde godt af såvel dets fællesskab som forkyndelse
  • kan du være med til at nå ud til nye mennesker.(Matt. 28,18-20)
  • kan du opleve glæden ved at give. ”Det er saligere at give end at få.” (Apg. 20,35)

Hvad betyder dine bidrag?

Det gør en markant forskel. Du bliver velsignet – og du bliver til velsignelse. Du er med til at investere i Guds rige gennem dit lokale korps. Ligesom du får ”aktier” i korpsets fremgang og fornyelse, er du også med til at sikre korpsets virke i fremtiden. Der er forskel på udgifter og investeringer.

Derfor vil du også erfare, at det, du giver af et glad hjerte til Guds riges arbejde, ikke vil opleves som et tab. Gud bliver os ikke noget skyldigt.

Vær med i givertjenesten. Giv fast og gør en forskel!
Sympati dækker ingen udgift.

Hvad skal jeg gøre?

Inden du beslutter beløbet, så overvej et rimeligt beløb under bøn. Gør det med det rette motiv – glad og villigt.

Jeg vil gerne være med

Givertjeneste
Jeg vil gerne give pr. md.

Beløbet opkræves månedligt via betalingsservice fra: