Som medlem af vores fællesskab får du mulighed for at bidrage til vores sociale og åndelige programmer, engagere dig i meningsfuldt frivilligt arbejde, og vokse personligt og åndeligt i et støttende miljø.

Ikke (helt) som de andre.....

Naturligvis er der nogle særheder vi i Frelsens Hær har tillagt os med årene, men hvis man lærer os bedre at kende, vil man dog hurtigt finde du af, hvor ganske almindelige vi er. Det er klart, at en kirke som kalder sig en hær, godt kan finde på nogle ting, man f.eks. ikke så ofte møder i en folkekirke, men grundlæggende, er der dog meget mere, som forener end, der skille mellem de forskellige kirker her i landet – også i forhold til Frelsens Hær.

Medlemmer

De fleste folk, som er aktive i Frelsens Hær bruger deres fritid på dette. Til daglig passer deres job, studere eller hvad de nu laver. De er altså ikke ansat i Frelsens Hær. I det store hele afspejler medlemsflokken i Frelsens Hær resten af det danske samfund. Der er både folk i ledende stillinger, lønmodtagere, arbejdsløse, studerende, pensionister osv. Alle sociale lag vil man kunne finde i fællesskabet i den kirke, som kalder sig Frelsens Hær.

Nogle bærer uniform

Der er flere måder at være medlem af Frelsens Hær på. Dem der vækker mest opsigt er formodentlig de, som er uniformerede. Disse medlemmer kaldes soldater.

Pointen er i al enkelhed, at man på denne måde forholdsvis enkelt kan synliggøre hvad man står for og tror på og samtidig signalerer en åbenhed for kontakt og/eller et tilbud om en hjælpende hånd.

Andre gør ikke

Det er ikke alle, som på den måde kan eller vil være synlige i gadebilledet, og derfor findes der også et alternativ.

Civilt medlemsskab kaldes det af indlysende grunde.

Man bærer nemlig ikke uniform, men føler sig godt tilrette i fællesskabet, og ønsker at benytte sig af Frelsens Hær som sin kirke.