Missionserklæring
Frelsens Hær er en international bevægelse, et evangelisk trossamfund inden for den universelle kristne kirke. Frelsens Hærs budskab bygger på Bibelen, og dens tjeneste er motiveret af kærlighed til Gud. Dens opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn møde de menneskelige behov uden diskrimination.

Værdibog

Frelsens Hærs tro og opgave har i alle år været et velkendt fundament og er velbeskrevet i både Frelsens Hærs internationale programerklæring og vore trosartikler. Men væsentlige er også Frelsens Hærs værdier.

Vi taler ofte om værdier i forskellige sammenhænge, både personlige værdier og fællesskabsværdier. Men hvad er Frelsens Hærs værdier?

Svaret på det spørgsmål er centralt, fordi en fælles forståelse af Frelsens Hærs kerneværdier og kerneopgaver forbinder det vidtforgrenede arbejde og de medlemmer og medarbejdere, der udfører det i et stærkt værdibaseret fællesskab.

Visionserklæring
Vi ønsker at være en indviet og inkluderende kirke, der er fyldt og drevet af Guds Ånd, forkynder Evangeliet om Jesus Kristus og møder menneskers nød i hans navn, så deres liv og omgivelser forvandles ved troen på Jesus og de integreres i levende, kristne fællesskab.