Velkommen til et kig ind i strukturen og organiseringen af Frelsens Hær Vejle. Vores organisation er opbygget på en måde, der sikrer effektivitet, gennemsigtighed og maksimal indflydelse i det samfund, vi tjener. Her kan du lære mere om de forskellige afdelinger og grupper, der udgør kernen i vores arbejde, og hvordan de hver især bidrager til at opfylde vores vision og mål.

Ledelsen

Hos Frelsens Hær Vejle er hver person, fra lederne til de frivillige, essentiel for at vi kan opnå vores mål.

Vores ledelsesteam består af officerer (præster) og er ansvarlige for at lede vores arbejde. De tager sig af både de daglige administrative opgaver og de åndelige aspekter, herunder evangeliske tiltag.

Eydritt Marseille
Korpsleder (præst) pr. 01.07.2023

Jan Marseille
Korpsleder (præst) pr. 01.07.2023

"For ligesom legemet er ét og har mange lemmer, og alle lemmernes funktioner på legemet, skønt de er mange, er ét legeme, sådan er det også med Kristus." (1 Korintherne 12:12)

Pastoralrådet ved Frelsens Hær Vejle spiller en afgørende rolle i at varetage den åndelige omsorg og vejledning af vores medlemmer. Dette råd er ansvarligt for at sikre, at medlemmernes åndelige behov og udfordringer adresseres med indsigt, medfølelse og integritet.

Rådets kerneformål er at være et støttende og vejledende organ, der fremmer den åndelige vækst og trivsel hos hvert enkelt medlem.

Pastoralråd er igang med at blive oprettet. Mere info kommer.

Korpsrådet spiller en central rolle i at støtte og vejlede vores korpsleder i forhold til korpsets programmer og generelle trivsel. Rådets formål er at tilbyde rådgivning og assistance, for at sikrer, at alle aspekter af vores korps fungerer harmonisk og effektivt.

Vores konklusioner er vejledende og tjener til at understøtte ledelsens arbejde med at forme og fremme korpsets aktiviteter og trivsel.

NavnType
Birgit KragSoldat
Marie NordrupSoldat
Ea NovakCivil medlem
Else BergholmUnderofficer
Jens NielsenDistriktsleder
Eydritt MarseilleKorpsleder
Jan MarseilleKorpsleder

Diakonirådet er et råd som fokuserer på diakoni, det vil sige vores sociale arbejde og tjeneste. Diakonirådets rolle er at koordinere og støtte initiativer, der hjælper mennesker i nød, fremmer social retfærdighed og tjener lokalsamfundet i vores distrikt.

Medlemmerne af diakonirådet arbejder for at sikre, at de sociale aspekter af kirkens mission bliver opfyldt effektivt og medfølende.

Diakoniråd er igang med at blive oprettet. Mere info kommer.